Kotoutumislakiin ja vastaanottolakiin esitetään muutoksia Ukrainasta paenneiden palveluiden turvaamiseksi

Julkaisuajankohta 16.9.2022 11.00
Uutinen

Suomessa on yli 38 000 tilapäistä suojelua hakenutta, jotka ovat paenneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Jotta Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua saavien palvelut voidaan turvata, hallitus on esittänyt muutoksia kotoutumislakiin ja vastaanottolakiin. Muutosten avulla kunnille ja hyvinvointialueille voitaisiin esimerkiksi maksaa korvauksia palveluiden järjestämisestä.

Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta annetun lain muuttamisesta on päätetty antaa eduskunnalle.  

Tilapäistä suojelua saavat ovat nyt pääasiassa vastaanottopalveluiden piirissä. Tällä hetkellä heille ei pääsääntöisesti ole voitu myöntää kotikuntaa. Keväästä 2023 lähtien tilapäistä suojelua saavat voivat kuitenkin saada kotikunnan, kun he ovat asuneet Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ja heidän oleskelulupiensa voimassaoloa on jatkettu.

Kunnille ja hyvinvointialueille korvauksia palveluiden järjestämisestä

Kotikunnan saamisen myötä kunnan, hyvinvointialueen ja muiden viranomaisten vastuu tilapäistä suojelua saavien palveluiden järjestämisessä kasvaa. Hallitus esittääkin, että kunnille ja hyvinvointialueille voitaisiin maksaa valtion korvauksia palveluiden järjestämisestä, jos tilapäistä suojelua saavilla on kotikunta. Kustannuksia korvattaisiin samoin perustein kuin esimerkiksi kansainvälistä suojelua saavan henkilön palveluita. Voimassa oleva kotoutumislaki ei mahdollista korvausten maksamista.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös, että tilapäistä suojelua saaviin sovellettaisiin kuntaan osoittamista koskevaa sääntelyä. Esitys selkeyttäisi kuntaan osoittamisen viranomaisvastuita ja muuttaisi kotoutumislain vastaamaan nykykäytäntöä. Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tullut saisi palvelut samoin kuin alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tullut kiintiöpakolainen tai kansainväistä suojelua saava. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen, ja se on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2023. 

Lisätietoa:
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote hallituksen esityksestä
Hallituksen esitys TEM/2022/120
Tietoa tilapäisestä suojelusta kotoutumistoimijoille

Takaisin uutisiin