Hyppää sisältöön

Kunnille myönnetään lisätukea kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanotosta

Sylvia-hanke tukee kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevia kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia lisätuella. Varautumisen tavoitteena on sijoittaa kiintiöpakolaiset kuntiin heidän tilanteensa kiireellisyyden edellyttämällä aikataululla.

Kunnat voivat hakea lisätukea vuonna 2022 vastaanotetuista kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevista kiintiöpakolaisista ajalla 1.2.–15.11.2022.

Lisätuen edellytykset ja hakeminen

  • Kunnan tulee sitoutua ennakkoon vastaanottamaan vähintään viisi kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevaa kiintiöpakolaista kalenterivuoden aikana.
  • Vastaanottoon varautumisesta on sovittava ELY-keskuksen kanssa ennakkoon kirjallisesti.
  • Lisätuki on 3 422,50 € alle 7 vuotiaista ja 1 150,00 € yli 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä.
  • Tuki haetaan sen jälkeen, kun kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevat kiintiöpakolaiset ovat saapuneet kuntaan.

Vastaanotosta sopiminen

Ennakkotieto vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta sopimisesta on lisätuen maksamisen edellytys. Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja Sylvia-hankkeen lisätuen hakemista suunnittelevien kuntien tulee sopia vastaanotosta ennakkoon alueensa ELY-keskuksen kanssa.

Kun kunta on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja sillä on ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanotosta, Sylvia-hanke tarvitsee kirjallisen tiedon siitä, että kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa vähintään viiden kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevan kiintiöpakolaisen vastaanotosta. Sopimukseksi riittää esimerkiksi sähköpostitse käyty keskustelu, jonka ELY-keskus toimittaa tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön ja Maahanmuuttovirastoon. UMA-järjestelmän kautta tehty ilmoitus vähintään viiden kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevan kiintiöpakolaisen vastaanottoon sitoutumisesta tulee erikseen välittää myös Sylvia-hankkeelle.

Kunnat voivat pyytää lisätietoa vastaanotosta Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä.

Lisätuen hakeminen

Kunta voi hakea lisätukea, kun kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevat henkilöt ovat muutta-neet kuntaan. Lisätuki haetaan suoraan KEHA-keskuksesta. Hakuaika on 1.2.–15.11.2022.
Lue tarkemmin lisätuen hakemisesta alla olevasta ohjeesta.

Hakuohje ja lisätietoa:
Hakuohje  
Päätös kunnille kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanotosta maksettavasta tuesta vuonna 2022