Hyppää sisältöön

Kunnissa järjestetään palveluja turvapaikanhakijoille

Ennen oleskeluluvan saamista turvapaikanhakijoille tarjotaan kunnissa:

 • lasten perus- ja esiopetus sekä tietyin edellytyksin varhaiskasvatus
 • lastensuojelun palvelut
 • äitiys- ja lastenneuvolapalvelut
 • lasten suun terveydenhuolto
 • peruskoulua käyvien oppilashuolto
 • välttämätön terveydenhoito (aikuisille ja lapsille)
 • välttämättömät sosiaalihuollon palvelut (aikuisille ja lapsille)

Kunta on oikeutettu laskuttamaan palveluista aiheutuneista kustannuksista Maahanmuuttovirastoa. Käytännössä kunta laskuttaa sitä vastaanottokeskusta, jonka asiakkaaksi turvapaikanhakija on rekisteröity.

Alaikäisellä turvapaikanhakijalla on oikeus perusopetukseen ja tietyin edellytyksin varhaiskasvatukseen

Perusopetuslain 4 § mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Tämä säännös koskee myös turvapaikanhakijoita, joilla on oikeus perus- ja esiopetukseen mutta ei oppivelvollisuutta. Kunnan tulee myös tietyin edellytyksin järjestää turvapaikanhakijalapsille varhaiskasvatusta.

Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa turvapaikkaa hakevilla lapsilla on mahdollisesti oikeus varhaiskasvatukseen

 • Lapsella on todettu lastensuojelun tarve. Tällöin varhaiskasvatusta voidaan järjestää lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena.
 • Lapsella on haavoittuvasta asemasta johtuvia erityistarpeita, jotka sosiaali- tai terveyspalveluiden työntekijä on todennut. Lisäksi arvioidaan, että varhaiskasvatus edistäisi tällaisen lapsen ja perheen hyvinvointia.
 • Lapsen vanhempi käy töissä tai opiskelee kokopäiväisesti.
 • Varhaiskasvatus on muuten lapsen edun mukaista.

Lisätietoa:
Maahanmuuttoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje turvapaikkaa hakevien lasten varhaiskasvatuksesta 
Turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltopalvelut