Hyppää sisältöön

Hätätapausten vastaanottoon ennakkoon varautuneet kunnat voivat hakea lisätukea

Sylvia-hanke tukee hätätapausten vastaanottoon varautuvia kuntia lisätuella. Hätätapauksiksi kutsutaan kiintiöpakolaisia, jotka tarvitsevat UNHCR:n määritelmän mukaan kiireellistä uudelleensijoitusta. Varautumisen tavoitteena on sijoittaa hätätapaukset kuntiin heidän tilanteensa kiireellisyyden edellyttämällä aikataululla.

Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta lisätukea vuonna 2021 vastaanotetuista hätätapauksista.

Lisätuen edellytykset ja hakeminen

  • Kunnan tulee sitoutua ennakkoon vastaanottamaan vähintään viisi hätätapausta vuoden 2021 aikana.
  • Vastaanottoon varautumisesta on sovittava ELY-keskuksen kanssa ennakkoon kirjallisesti.
  • Lisätuki on 3 422,50 alle 7 vuotiaista ja 1 150,00€ yli 7 vuotta täyttäneistä hätätapauksina kuntaan saapuneista. 
  • Tuki haetaan sen jälkeen, kun hätätapauksina saapuvat pakolaiset ovat saapuneet kuntaan.

Lisätuki voidaan myöntää edellä esitettyjen ehtojen täyttyessä myös vuonna 2020 vähintään viiden hätätapauksen vastaanottoon sitoutuneille kunnille, jos hätätapauksina saapuvien henkilöiden vastaanotto on kunnasta riippumattomasta syystä siirtynyt vuodelle 2021. 

Hätätapausten vastaanotosta sopiminen

Ennakkotieto vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta sopimisesta on lisätuen maksamisen edellytys. Hätätapausten vastaanottoa ja Sylvia-hankkeen lisätuen hakemista suunnittelevien kuntien tulee sopia vastaanotosta ennakkoon alueensa ELY-keskuksen kanssa. Kun kunta on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja sillä on ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanotosta, Sylvia-hanke tarvitsee kirjallisen tiedon siitä, että kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta.

Sopimukseksi riittää esimerkiksi sähköpostitse käyty keskustelu, jonka ELY-keskus toimittaa tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön ja Maahanmuuttovirastoon. UMA-järjestelmän kautta tehty ilmoitus vähintään viiden hätätapauksen vastaanottoon sitoutumisesta tulee erikseen välittää myös Sylvia-hankkeelle.

Kunnat voivat pyytää lisätietoa hätätapauksista Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä.

Lisätukea voi hakea hätätapausten saavuttua kuntaan

Vuonna 2021 kuntaan saapuneista hätätapauksista lisätuki tulee hakea viimeistään 13.12.2021 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta.

Lue tarkemmin lisätuen hakemisesta alla olevasta ohjeesta.

Hakuohjeet ja -lomakkeet:
Hakuohje 
Hakulomake 
Henkilöluettelo 

Lisätietoa:
Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2021 maksettavista lisätuista 
Hätätapausten vastaanoton lisätuen tietosuojaseloste