Hyppää sisältöön

Hätätapausten vastaanottoon ennakkoon varautuneet kunnat voivat hakea lisätukea

Sylvia-hanke tukee hätätapausten vastaanottoon varautuvia kuntia lisätuella. Hätätapauksiksi kutsutaan kiintiöpakolaisia, jotka tarvitsevat UNHCR:n määritelmän mukaan kiireellistä uudelleensijoitusta. Varautumisen tavoitteena on sijoittaa hätätapaukset kuntiin heidän tilanteensa kiireellisyyden edellyttämällä aikataululla.

Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta lisätukea vuonna 2021 vastaanotetuista hätätapauksista 13.12.2021 mennessä. 

Kunnat voivat tehdä ELY-keskusten kanssa  sitoumuksia hätätapausten vastaanotosta vuonna 2022. 

Lisätuen edellytykset ja hakeminen

  • Kunnan tulee sitoutua ennakkoon vastaanottamaan vähintään viisi hätätapausta kalenterivuoden aikana.
  • Vastaanottoon varautumisesta on sovittava ELY-keskuksen kanssa ennakkoon kirjallisesti.
  • Lisätuki on 3 422,50 alle 7 vuotiaista ja 1 150,00€ yli 7 vuotta täyttäneistä hätätapauksina kuntaan saapuneista. 
  • Tuki haetaan sen jälkeen, kun hätätapauksina saapuvat pakolaiset ovat saapuneet kuntaan.

Hätätapausten vastaanotosta sopiminen

Ennakkotieto vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta sopimisesta on lisätuen maksamisen edellytys. Hätätapausten vastaanottoa ja Sylvia-hankkeen lisätuen hakemista suunnittelevien kuntien tulee sopia vastaanotosta ennakkoon alueensa ELY-keskuksen kanssa. Kun kunta on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja sillä on ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanotosta, Sylvia-hanke tarvitsee kirjallisen tiedon siitä, että kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta.

Sopimukseksi riittää esimerkiksi sähköpostitse käyty keskustelu, jonka ELY-keskus toimittaa tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön ja Maahanmuuttovirastoon. UMA-järjestelmän kautta tehty ilmoitus vähintään viiden hätätapauksen vastaanottoon sitoutumisesta tulee erikseen välittää myös Sylvia-hankkeelle.

Kunnat voivat pyytää lisätietoa hätätapauksista Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä.

Lisätukea voi hakea hätätapausten saavuttua kuntaan

Vuonna 2021 kuntaan saapuneista hätätapauksista lisätuki tulee hakea viimeistään 13.12.2021 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta.

Lue tarkemmin lisätuen hakemisesta alla olevasta ohjeesta.

Hakuohjeet ja -lomakkeet:
Hakuohje 
Hakulomake 
Henkilöluettelo 

Lisätietoa:
Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2021 maksettavista lisätuista 
Hätätapausten vastaanoton lisätuen tietosuojaseloste