Hyppää sisältöön

Osallisena -hanke luo osallisuuden systemaattista mallia

Osallisena kotoutumista tukevien palveluiden tuottamisessa -hanke on valtakunnallinen pakolaistaustaisten kotoutumista ja osallisuutta edistävä hanke. Hanketta koordinoi Uudenmaan ELY-keskus ja mukana on Kuntaliitto sekä kuusi yhteistyökuntaa. 

Hankkeen tavoitteena on luoda osallisuuden systemaattinen malli, jossa kiintiöpakolaisena tulleet henkilöt osallistuvat heitä koskevien palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Hankkeessa tuetaan ammattilaisten osaamista ja lisätään asiakastyön kohtaavuutta. Hanke pyrkii viemään maahanmuuttaneille tarjottavien palveluiden kehittämisprosesseja lähemmäs toisiaan etsimällä yhteisiä tekijöitä ja muutostarpeita. 

Osallisena hanke rahoitetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja sen toimikausi on 1.4.-2021-31.12.2022. 

Lisätietoa:
Osallisena kotoutumista tukevien palveluiden tuottamisessa -hanke