Ansökningstiden för tilläggsdelen till den kalkylerade ersättning förlängs fram till 14.5.

27.4.2021 12.18
Nyhet

Genom arbets- och näringsministeriets Sylvia-projektet betalas kommunerna ekonomiskt stöd för mottagande av flyktingar. Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen kan sökas fram till den 14 maj 2021. Ansökan lämnas till UF-centret.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen beviljas för kvotflyktingar som har flyttat till kommunerna 2020 och personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd 87 och 88 § i utlänningslagen). Lisäosaa maksetaan 1 369 euroa alle 7-vuotiaasta ja 460 euroa 7-vuotta täyttäneistä henkilöistä.

Ytterligare information:

Anvisning till kommunerna för ansökan om tilläggsdel till kalkylerad ersättning och ansök-ningsblanketter
Sylvia-projektet
 

Ajankohtaista
Tillbaka till nyheter