Hoppa till innehåll

Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av flyktingar

Kommunerna blir mer internationella bl.a. när de tar emot flyktingar. Ett långsiktigt och sektorsövergripande mottagningsarbete som beaktas i kommunens strategier möjliggör ett smidigt mottagande av flyktingar och stödjande av deras integrering. Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering.

Sylvia6-projektet, som finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), pågår till den 31 december 2022.

Sylvia-projektets e-postlista

Information om ansökan om tilläggsstöd från Sylvia-projektet, projektets evenemang och övriga aktuella verksamhet fås via webbplatsen integration.fi och projektets e-postlista. Det går att ansluta sig till e-postlistan genom att skicka en begäran om detta till projektets e-postadress sylvia(at)gov.fi.

Genom e-postlistan förmedlas endast information om aktuell verksamhet inom projektet. Kontaktuppgifter på listan lämnas inte ut till utomstående aktörer. Du kan läsa dataskyddsbeskrivningen för Sylvia-projektets intressegruppsregister nedan.

Kontaktinformation

Maria Tiainen, projektchef, tfn 029 504 7582, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Rita Alarinta, projektkoordinator, tfn 029 504 7087, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Nanni Tuominen, planerare, tfn 050 477 5285, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Projektets e-post: sylvia.tem(at)gov.fi

Mer information:
Sylvia-projektektets tillgänglighetsutlåtande (på finska)
Mottagande av kvotflyktingar videoserien