Hoppa till innehåll

Tilläggstöd för brådskande vidarebosättning

Sylvia-projektet stöder med tilläggsstöd sådana kommuner som förbereder sig på att ta emot kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning. Med tilläggsstödet strävar vi efter att påskynda placeringen i kommunerna av dessa personer, som ingår i flyktingkvoten.

Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd för mottagande av kvotlyktingar som är i behov av akut vidarebosättning år 2022. Ansökningstiden är 1.2.–15.11.2022.

Förutsättningar för att få tilläggsstöd 

  • Kommunen ska på förhand förbinda sig att ta emot minst fem akuta fall under ett kalenderår.
  • Kommunen ska på förhand skriftligen avtala med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om mottagandet.
  • Tilläggsstöd kan beviljas till ett belopp av 3 422,50 € för personer under 7 år och 1 150 € för personer som fyllt 7 år.
  • Stödet söks efter det att de flyktingar som är i behov av akut vidarebosättning har flyttat till kommunen.

Avtal om mottagande av kvotlyktingar i behov av akut vidarebosättning

Förhandsbesked om mottagande av minst fem kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning är förutsättning för att tilläggsstöd ska betalas. De kommuner som planerar att ta emot kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning och ansöka om tilläggsstöd från Sylvia-projektet ska på förhand avtala om mottagandet med NTM-centralen i den egna regionen.

När kommunen har fattat ett beslut om att ta emot kvotflyktingar och har ingått ett avtal med NTM-centralen om mottagande av personer som får internationellt skydd, behöver Sylvia-projektet skriftliga uppgifter om att kommunen har avtalat med NTM-centralen om mottagande av minst fem kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning. Som avtal räcker t.ex. en e-postdiskussion, som NTM-centralen sänder för kännedom till arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket. Ett meddelande via UMA-systemet om att man förbinder sig att ta emot minst fem kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning ska även förmedlas separat till Sylvia-projektet.

Kommunerna kan kontakta Migrationsverkets asylenhet för mer information om mottagandet.

Ansökningen

Kommunen kan ansöka om tilläggsstödet när de personer med akut behov av vidarebosättning som tagits emot har flyttat till kommunen. Vid inlämning av ansökningar används regionförvaltningens e-tjänst. Ansökningstiden är 1.2.–15.11.2022. 

Läs mer om ansökan om tilläggsstöd i anvisningarna nedan.

Anvisning och ytterligare information:
Anvisning till kommunerna
Anvisningar för att lämna in ansökningar i regionförvaltningens e-tjänst
Personförteckning (Excel)
Beslut om stöd som 2022 betalas till kommunerna för mottagande av kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning
Dataskyddbeskrivning för registret över tilläggstöd för brådskande vidarebosättning