Hoppa till innehåll

Tilläggstöd för brandskande vidarebosättning

Sylvia-projektet stöder med tilläggsstöd sådana kommuner som förbereder sig på att ta emot kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning. Syftet med beredskapen är att kvotflyktingar ska kunna utplaceras i kommunerna inom en sådan tidsram som den brådskande vidarebosättningen kräver.

Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd för mottagande av kvotlyktingar som är i behov av akut vidarebosättning år 2022. Ansökningstiden är 1.2.–15.11.2022.

Förutsättningar för att få tilläggsstöd och ansökan om stödet

  • Kommunen ska på förhand förbinda sig att ta emot minst fem akuta fall under ett kalenderår.
  • Kommunen ska på förhand skriftligen avtala med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om mottagandet.
  • Tilläggsstöd kan beviljas till ett belopp av 3 422,50 € för personer under 7 år och 1 150 € för personer som fyllt 7 år.
  • Stödet söks efter det att de flyktingar som är i behov av akut vidarebosättning har flyttat till kommunen.

Avtal om mottagande av kvotlyktingar i behov av akut vidarebosättning

Förhandsbesked om mottagande av minst fem kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning är förutsättning för att tilläggsstöd ska betalas. De kommuner som planerar att ta emot kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning och ansöka om tilläggsstöd från Sylvia-projektet ska på förhand avtala om mottagandet med NTM-centralen i den egna regionen.

När kommunen har fattat ett beslut om att ta emot kvotflyktingar och har ingått ett avtal med NTM-centralen om mottagande av personer som får internationellt skydd, behöver Sylvia-projektet skriftliga uppgifter om att kommunen har avtalat med NTM-centralen om mottagande av minst fem kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning. Som avtal räcker t.ex. en e-postdiskussion, som NTM-centralen sänder för kännedom till arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket. Ett meddelande via UMA-systemet om att man förbinder sig att ta emot minst fem kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning ska även förmedlas separat till Sylvia-projektet.

Kommunerna kan kontakta Migrationsverkets asylenhet för mer information om mottagandet.

Ansökningen

Kommunen kan ansöka om tilläggsstödet när de personer med akut behov av vidarebosättning som tagits emot har flyttat till kommunen. Tilläggsstödet söks direkt hos utvecklings- och förvaltningscentret. Ansökningstiden är 1.2.–15.11.2022. Läs mer om ansökan om tilläggsstöd i anvisningen nedan.

Anvisning och ytterligare information:
Anvisning till kommunerna
Beslut om stöd som 2022 betalas till kommunerna för mottagande av kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning