Kumppanuusbarometrin työpaja

Torstai 20.5.2021 klo 9.00 –  11.00

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus

Tule torstaina 20.5. mukaan keskustelemaan lisää kumppanuusbarometrin tuloksista ja siitä, millaista kehittämistyötä tulosten pohjalta seuraavaksi tarvitaan. Työpajassa keskitytään erityisesti kumppanuusbarometrissa saatuihin avovastauksiin.

Aika: 20.5. klo 9.00-11.00

Paikka: verkossa (Teams)

Ensimmäinen kumppanuusbarometri toteutettiin sähköisenä kyselynä 23.11.2020–17.1.2021. Kumppanuusbarometriin saatiin yli 700 vastausta. 

Kumppanuusbarometrin tuloksia käsiteltiin työpajassa 18.2. Tulevassa työpajassa keskitytään erityisesti saatuihin avovastauksiin.

Verkkotyöpajan tuloksia hyödynnetään kumppanuusohjelman toteutuksessa ja sen sisältöjen kehittämisessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä.

Kutsu tilaisuuteen 

Ilmoittaudu tilaisuuteen 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt ja yhteisöt