Osallistavan taiteen käytön mahdollisuudet kotouttamisen kentällä

Keskiviikko 1.12.2021 klo 9.30 –  16.00

Uudenmaan ELY-keskus

Uudenmaan ELY-keskus järjestää 1.12. tilaisuuden, jossa avataan osallistavan taiteen käyttöä ja mahdollisuuksia. Tilaisuudessa on luvassa esimerkiksi puheenvuoroja, käytännön esimerkkejä ja menetelmien esittelyä.

Aika: 1.12.2021 klo 9.30-16.00

Paikka: Kultuurikeskus Caisa, Helsinki

Uudenmaan ELY-keskus järjestää Osallistavan taiteen käytön mahdollisuudet kotouttamisen kentällä -tilaisuuden 1.12.2021.  

Tilaisuudessa käsitellään osallistavaa taidetta, jonka tavoitteena on ensisijaisesti jokin muu kuin taiteellinen lopputulos, esimerkiksi osallisuuden edistäminen. Tilaisuudessa avataan osallistavan taiteen käsitettä, pohditaan mahdollisuuksia osallistavan taiteen mahdollisuuksien edistämiseen omassa työssä ja pyritään edistämään edistämään vaikuttavaa käyttöä kotoutumistyössä. 

Tilaisuus on tarkoitettu Uudenmaan kotouttamiskentän toimijoille 

Lisätietoja tapahtumasta julkaistaan lähempänä tilaisuutta. 

Kohderyhmät: kunnat, järjestöt ja yhteisöt, julkinen hallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset