Webinaarisarja: Maahanmuuttaneet toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa

Perjantai 16.9.2022 klo 9.30 – 11.15

Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisavun Kurvi-toiminnon webinaarisarjan toisen webinaarin aiheena on ohjaus- ja neuvontatyö. Tilaisuudessa käsitellään esim. asiakastyössä huomioitavia asioita ja kulttuurisensitiivisyyttä.

Aika: 16.9.2022 klo 09.30–11.15

Paikka: verkossa (Teams)

Suomen Pakolaisavun webinaarisarjan toisessa osassa käsitellään ohjaus- ja neuvontatyöstä maahanmuuttaneiden parissa. 

Koulutuskokonaisuudessa syvennytään maahanmuuton moninaisuuteen, ohjaus- ja neuvontatyöhön, oleskelulupiin ja perheenyhdistämiseen sekä ukrainalaisten lupa-asioihin. Osat muodostavat kokonaisuuden, mutta myös yksittäiseen osioon osallistuminen on mahdollista.

Koulutukset on suunnattu sosiaalialan ammattilaisille, opiskelijoille ja kaikille maahanmuuttaneita työssään kohtaaville. Koulutuksista hyötyvät eniten osallistujat, joilla ei ole pitkää kokemusta maahanmuuttaneiden kanssa työskentelystä.

Kouluttajina toimivat Elina Rahmani ja Emma Rimpiläinen Suomen Pakolaisavusta sekä Otso Paasi ja Suvi Joroinen Maahanmuuttovirastosta.

Lisätietoa:
Lue lisää koulutuskokonaisuudesta
Ilmoittaudu webinaareihin

Kohderyhmät: hyvinvointialueet, julkinen hallinto, kunnat, järjestöt ja yhteisöt, yliopistot ja korkeakoulut