Osallisena -hankkeen loppuseminaari

Keskiviikko 30.11.2022 klo 9.00 – 12.30

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) koordinoima Osallisena -hanke järjestää loppuseminaarin keskiviikkona 30.11.2022 klo 9.00-12.30. Seminaarissa käydään läpi hankkeen toimintaa kiintiöpakolaisten osallisuuden edistämisen parissa. Tapahtuma toteutetaan etäyhteydellä.

Aika: keskiviikkona 30.11.2022 klo 9.00-12.30

Paikka: Verkossa

Osallisena -hankkeen tavoitteena on osallisuuden edistäminen, jotta kiintiöpakolaisena tulleet henkilöt pääsisivät osallistumaan heitä koskevien palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Hanke pyrkii viemään maahan muuttaneille tarjottavien palveluiden kehittämisprosesseja lähemmäs toisiaan etsimällä yhteisiä tekijöitä ja muutostarpeita. Loppuseminaarissa kuullaan puheenvuoroja hankkeen työntekijöiltä, erilaisilta yhteiskuntavaikuttajilta ja osallisuutta edistäviltä toimijoilta.

Lue lisää Osallisena -hankkeesta ELY-keskuksen sivuilta

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet