Webinaari: Mistä tietoa maahanmuuttaneista? Kuntien kotoutumisen edistämisen suunnittelun tiedonlähteet

Maanantai 13.2.2023 klo 9.30 – 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen järjestämässä webinaarissa esitellään tietolähteitä, joita kunnat voivat käyttää tilannekuvan muodostamiseksi paikkakunnan maahanmuuttaneista ja väestösuhteista.

Aika: Maanantaina 13.2.2023 klo 9.30–11.00
Paikka: Verkossa Microsoft Teams -yhteydellä

Kunnilla on keskeinen tehtävä kotoutumisen edistämisessä. Kotoutumislaki velvoittaa kuntia tekemään kotouttamisohjelman, jonka tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Kotouttamisohjelman pitäisi perustua tilannekuvaan kunnassa asuvien maahanmuuttaneiden ja vieraskielisten elinoloista ja haasteista. 

Webinaarissa käydään lävitse eri tietolähteitä, joita on käytettävissä paikallisesti ja alueellisesti. Osallistujille esitellään muun muassa kotoutuminen.fi-verkkopalvelun Kototietokantaa ja Kotoutumisen indikaattorit -tietokantaa sekä alueellisten Etnojen (Etnisten suhteiden neuvottelukunta) tiedonkeruutilaisuuksia, joiden avulla voi havainnoida paikallisia kotoutumisen ja osallisuuden haasteita.

Webinaarin pääasiallinen kohdeyleisö ovat kuntien kotoutumisesta ja suunnittelusta vastaavat viranomaiset ja ammattilaiset.

Ilmoittaudu webinaariin viimeistään perjantaina 10.2.2023 Webropolissa. Webinaarin osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään päivää ennen tapahtumaa. 


Ohjelma

9.30–10.00   Yleiskuva tiedonlähteistä ja kotoutuminen.fi:n tietokannat; Minna Säävälä, kotoutumisen osaamiskeskus, työ- ja elinkeinoministeriö
10.00–10.30 ELY-keskus kuntien tiedontarpeiden tukena alueellaan; Marja Riikonen, Keski-Suomen ELY-keskus
10.30–11.00 Alueellisten Etnojen järjestöjen tiedonkeruutilaisuudet – menetelmä vaikuttavampaan kotoutumiseen; Nexhat Beqiri, Uudenmaan ELY-keskus  
 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, hyvinvointialueet