Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun työskentelet pakolaistaustaisten kanssa

Pakolaisuuden taustalla voivat olla moninaiset syyt ja pakolaisena maahan saapuneet voivat tarvita erilaista tukea tilanteestaan riippuen. Asiakastyössä kannattaa ottaa huomioon mahdollinen traumatausta ja eritasoinen osaaminen. On tärkeää kohdata asiakas ihmisenä ja selvittää hänen tuen ja ohjauksen tarpeensa.

Mies ja nainen pitävät käsiä yhdessä

Pakolaisten vastaanotto Kuntapaikoista päättäminen ja palveluiden suunnittelu kunnissa ovat keskeisiä toimia pakolaisten vastaanotossa.
Valtion korvaukset kunnille ja hyvinvointialueille Kunnille ja hyvinvointialueille korvataan pakolaisten vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia. Korvauksia maksetaan muun muassa tulkkauksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksista ja laskennallisena korvauksena.
Pakolaiset ja kansainvälistä suojelua saavat Osiossa on tietoa kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden Suomeen saapumisesta ja vastaanotosta kuntaan.
Lapset, nuoret ja perheet Kotoutumistyöhön lasten, nuorten ja perheiden kanssa liittyvät esimerkiksi perhelähtöisyys, lasten ja nuorten kotoutumisen tuki, alaikäisen edustaminen, jälkihuolto ja perheenyhdistäminen.
PALOMA-koulutus PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista työssään pakolaisia kohtaaville sekä opiskelijoille.
Sosiaali- ja terveyspalvelut pakolaisille Hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Erityisesti pakolaisille suunnattuja sosiaali - ja terveyspalveluja ovat terveystarkastukset ja pitkäaikaisen sosiaali - ja terveydenhuollon järjestäminen.

Uutisia pakolaisia työssään kohtaaville

AMIF-rahaston syksyn 2023 haku käynnistyy 29.9.2023
7.9.2023 | Uutinen
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston eli AMIF-rahaston syksyn haku on käynnissä 29.9.-31.10.2023. Haku on valtakunnallinen.
Monikielisen yhteiskuntaorientaation oppimateriaalia uudistetaan
6.9.2023 | Uutinen
Uudessa yhteishankkeessa Opetushallitus ja Suomen Pakolaisapu päivittävät aikuisille maahanmuuttaneille suunnatun yhteiskuntaorientaation oppikirjan. Jatkossa oppimateriaalit ovat tarjolla verkossa.
Työ- ja elinkeinoministeriö kerää tietoa kotoutumisen edistämisestä ja pakolaisten vastaanotosta
28.8.2023 | Uutinen
Kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton rakenteet ovat muuttuneet vuoden 2023 alusta, kun hyvinvointialueet käynnistivät toimintansa. Vuoden 2023 alussa myös kotoutumislakiin on tehty muutoksia. Työ- ja elinkeinoministeriö kerää tietoa kunnilta ja hyvinvointialueilta tietoa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumista edistävien palveluiden ja toimintojen järjestämisestä ja kartoittaa kokemuksia muuttuneesta tilanteesta. Kyselyssä kartoitetaan myös, miten kunnat ovat valmistautuneet kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24).
Kotoutumislain korvausohjetta on päivitetty laskennallisen korvauksen maksatusprosessin osalta
28.8.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt ohjetta kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille. Ohjetta on päivitetty koskien muutoin kuin automatisoidun maksatusjärjestelmän kautta kunnille ja hyvinvointialueille maksettavien laskennallisten korvausten maksatusprosessia. Muuttunut maksatusprosessi on kuvattu korvausohjeessa, johon tehdään samalla muita pienempiä korjauksia.
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman kehittämiskokonaisuudet tukevat pakolaisten vastaanottoa ja hyviä väestösuhteita
17.8.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmasta rahoitetaan vuosina 2023–2025 useita kehittämiskokonaisuuksia, joilla tuetaan pakolaisten kuntiin sijoittamista ja vastaanottoa. Osana toimintaohjelmaa kehitetään esimerkiksi alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden palveluita ja niiden valvontaa, hyviä väestösuhteita edistävää työtä ja Koto-digi-järjestelmää.
Kaikki uutiset