Hyppää sisältöön

Valtionosuus maksetaan vieraskielisen väestön osuuden perusteella

Kunnan maahanmuuttajataustaisen väestön osuus vaikuttaa kunnan valtionosuuden
määrään. Kunnan valtionosuus lasketaan vieraskielisyyskertoimella.

Vieraskielisyyskerroin saadaan laskemalla vieraskielisten asukkaiden osuus kunnan asukasmäärästä ja vähentämällä tästä sen kunnan vastaava osuus, jossa vieraskielisten osuus kunnan asukasmäärästä on koko maan pienin. Kunnan vieraskielisyyden perusteella määräytyvät laskennalliset kustannukset voidaan laskea kertomalla asukasta kohden määritelty vieraskielisyyden perushinta kunnan asukasmäärällä ja vieraskielisyyskertoimella.

Lisäksi valtio maksaa opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen, jos esi- ja perusopetusta saavalla 6–15-vuotiaalla tai muulla kotikuntakorvauksen piiriin kuuluvalla, oppivelvollisella oppilaalla ei ole kotikuntaa Suomessa.

Kansainvälistä suojelua saavien työllistyminen saattaa joissain tapauksissa kestää kantaväestöä kauemmin ja osalla on vain vähän Suomessa tunnustettavaa koulutusta. Tämän vuoksi valtionosuuksiin sisältyy myös koulutustausta- ja työttömyyskertoimet, jotka tukevat kuntaa kotoutumisprosessin alkuvaiheessa. Kotoutumisprosessin alkuvaihetta ja tietä koulutukseen sekä
työelämään nopeuttavat laadukkaat kotoutumispalvelut kuten kotoutumiskoulutus.