Hyppää sisältöön

Hyvät väestösuhteet

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Hyvät väestösuhteet tarkoittavat erilaisten ihmisten välisiä suhteita.  

Suhteet ovat hyvät, jos ryhmät ajattelevat toisistaan hyvää ja kohtaavat toisiaan. 
Väestösuhteita pitää parantaa, jos ryhmät eivät tule toimeen tai ajattelevat tai puhuvat toisistaan pahaa. 

Hyvät väestösuhteet tekevät Suomesta turvallisen ja hyvän paikan kaikille. 

Hyvät väestösuhteet syntyvät arjessa

Kun eri taustoista olevat ihmiset kohtaavat toisiaan, syntyy vuorovaikutusta, joka voi luoda hyviä väestösuhteita.

On tärkeää, että maahanmuuttaneilla on mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan. 
Viranomaisten pitää kuunnella maahanmuuttaneiden mielipiteitä ja toiveita. 

Viranomaisten pitää edistää hyvien suhteiden syntymistä. Myös järjestöt edistävät hyviä väestösuhteita.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnat

Etnisten suhteiden neuvottelukunnat (ETNO) parantavat hyviä väestösuhteita.
Suomessa on yksi valtakunnallinen neuvottelukunta ja seitsemän neuvottelukuntaa eri alueilla. 

Neuvottelukuntiin kuuluu eri alojen asiantuntijoita esimerkiksi ministeriöistä ja järjestöistä.

ETNOn tehtävänä on kehittää vuoropuhelua, eli säännöllistä yhteistyötä ja monien näkökulmien huomiomista. 
ETNO edistää myös monimuotoisuutta, eli sitä että erilaiset ihmiset ja kulttuurit elävät yhdessä. 
Myös järjestöt edistävät hyviä väestösuhteita.

Lisätietoa:
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (yleissuomi)