Hyppää sisältöön

Kotoutumislaki edistää kotoutumista

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Kotoutumislaki on tärkein kotoutumiseen liittyvä laki.

Kotoutumislaki edistää tasa-arvoa ja sopeutumista Suomeen.
Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaneet ovat samassa asemassa kuin muut Suomessa asuvat.

Kotoutumislaissa kerrotaan, miten viranomaiset ja muut toimijat tukevat kotoutumista. 
Lain mukaan viranomaiset ja muut toimijat auttavat maahanmuuttaneita sopeutumaan Suomeen. 

Sopeutumista tukevat esimerkiksi

  • suomen tai ruotsin kielen opetus
  • yhteiskunnan ja kulttuurin opetus
  • työn saaminen
  • koulupaikan saaminen

Laki koskee maahanmuuttaneita

Kotoutumislaki koskee maahanmuuttaneita, joilla on lupa olla Suomessa. 

Heitä ovat henkilöt,

  • joilla on oleskelulupa
  • joilla on rekisteröity oleskeluoikeus
  • joilla on oleskelukortti
  • jotka ovat Euroopan unionin kansalaisia ja heidän perhettään
  • jotka ovat Pohjoismaiden kansalaisia ja heidän perhettään
  • jotka opiskelevat tai työskentelevät Suomessa ja joilla on oleskelulupa, oleskeluoikeus tai oleskelukortti.

Kotoutumislaki ei koske Suomen kansalaisia. 

Lisätietoa:
Laki kotoutumisen edistämisestä (yleissuomeksi)