Hyppää sisältöön

Yhteenvetoa vuoden 2023 katsauksesta

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Uusi kotoutumisen kokonaiskatsaus kertoo,
että maahanmuuttaneet ovat nyt useammin töissä
kuin edellisen katsauksen aikaan.
Kuitenkin lähes joka kolmas maahanmuuttanut kokee,
että hän ei voi käyttää työssä kaikkea osaamistaan.
Monella Suomeen muuttaneella on kielitaitoa ja koulutusta,
mutta he eivät saa niitä vastaavaa työtä.

Moni maahanmuuttanut kokee myös,
että hänen terveytensä on hyvä.
Kuitenkin monella on
henkisesti kuormittunut olo.
Maahanmuuttaneet ovat kuormittuneempia
kuin suomalaistaustaiset ihmiset keskimäärin.
Maahanmuuttaneilla on usein myös
pienempi palkka ja asunto kuin muilla.

Myös kokemus etnisestä syrjinnästä
on yleistä.
Noin joka viides maahanmuuttanut
on kokenut syrjintää julkisella paikalla.
Yhtä moni maahanmuuttanut ajattelee,
että syrjintä tekee työnhausta vaikeaa.
Erityisesti syrjintää kokevat ihmiset,
jotka ovat muuttaneet Suomeen Afrikasta tai Lähi-Idästä.

Kuitenkin suurin osa,
kaksi kolmesta maahanmuuttaneesta,
kokee kuuluvansa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kotoutumisen kokonaiskatsaus sisältää myös
tutkimusartikkeleita.
Artikkelit kertovat Suomen väestöryhmistä
ja niiden suhteista
eri teemojen eli aiheiden kautta.
Seuraavaksi esitellään nämä teemat
ja niihin liittyvät tutkimushavainnot.