Hyppää sisältöön

Hyvinvointi ja hierarkiat

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Hyvinvoinnista ja hierarkiasta kertovat artikkelit
tarkastelevat sitä,
mikä merkitys eri väestöryhmien suhteilla
on ihmisten hyvinvointiin.

Maahanmuuttaneiden taloudellinen ja sosiaalinen tilanne
kytkeytyvät usein toisiinsa.
Usein maaahanmuuttaneen palkka on pieni silloinkin,
kun hän on asunut jo kauan Suomessa.
Avioliitto suomalaisen puolison kanssa
voi joskus parantaa henkilön taloudellista kotoutumista
eli mahdollisuutta parempaan työhön ja palkkaan.

Tekstissä kerrottiin aiemmin,
että moni maahanmuuttanut kokee syrjintää Suomessa.
Syrjinnällä on suuria vaikutuksia.
Syrjitty ihminen kokee usein,
että hänellä on huono elämänlaatu.
Hän voi myös tuntea, että hän ei kuulu asuinalueelleen
eikä suomalaiseen yhteiskuntaan,
vaan jää ulkopuolelle.

Eräs artikkeli kertoo ammatillisesta vuorovaikutuksesta
eli siitä, miten kotoutumistyön ammattilaiset kohtaavat
maahanmuuttaneita.
Maahanmuuttaneen ongelmia ei saisi tulkita
liian yksinkertaisesti hänen kulttuurinsa kautta.
Artikkelissa ehdotetaan kotoutumistyön ammattilaisille
erilaisia tapoja lähestyä eri kulttuureja
ja erilaisessa tilanteessa olevia ihmisiä.