Hyppää sisältöön

Kohtaaminen ja yhteiskunnan osallisuus

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Kotoutumisen kokonaiskatsauksen viimeiset artikkelit
kertovat maahanmuuttaneiden osallisuudesta
Suomen yhteiskunnassa.

Eräässä artikkelissa pohditaan digitalisaatiota.
Suomessa palvelut digitalisoituvat
eli muuttuvat sähköisiksi.
Taustalla on usein ajatus siitä,
että digitaalisuus lisää ihmisten osallisuutta.
Kun palvelu on internetissä,
kaikki voivat käyttää sitä asuinpaikasta riippumatta.

Digitaaliset palvelut
voivat kuitenkin myös vaikeuttaa osallisuutta,
jos maahanmuuttanut ei pysty käyttämään palveluita itsenäisesti.
Tutkijoiden mukaan olisi hyvä,
että ihminen voisi valita tapaamisen ja digitaalisen palvelun välillä.
Silloin saataisiin paras hyöty
kummastakin vaihtoehdosta.

Kotoutumistyön ammattilaisten lisäksi
politiikan päättäjillä on suuri vaikutus
maahanmuuttajien osallisuuteen yhteiskunnassa.
Eräs tutkimusartikkeli kertoo siitä,
että poliitikot ja media puhuvat eri lailla
eri taustaisten ihmisten maahanmuutosta
ja mahdollisuuksista kotoutua Suomeen.
Politiikan ja median puhetapa voi vaikuttaa
puheeseen ja asenteisiin koko yhteiskunnassa.

Toisiin kulttuuriryhmiin tutustuminen
ei aina ole helppoa.
Esimerkiksi eri kulttuurien äidit
kohtaavat toisiaan melko harvoin,
vaikka heillä on sama elämäntilanne.
Suomalaistaustaiset äidit eivät usein
vietä aikaa ulkomaalaistaustaisten äitien kanssa.
Syy tähän voi olla se,
että äideillä on erilainen aikataulu arjessa.

Mutta voi myös olla,
että heillä on huonoja kokemuksia
tai he eivät tiedä, missä toisiin perheisiin voi tutustua.

Tutkimusten perusteella
leikkipuistoilla, perhekerhoilla
ja lapsiperhepalveluiden työntekijöillä on
tärkeä rooli siinä, että erilaiset ihmiset kohtaavat
ja saavat hyviä kokemuksia.
Tällainen vuorovaikutus
kutsuu maahanmuuttaneet mukaan
suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tarkempaa tietoa vuoden 2023
kotoutumisen kokoiskatsauksesta
saat katsauksen yleiskielisestä tiivistelmästä.

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023 (yleiskieli)