Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten palvelut

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Monet Suomeen tulevat ovat lapsia tai nuoria. 

Lasten ja nuorten palvelut ovat usein tarvelähtöisiä. Se tarkoittaa, että henkilöt saavat niitä palveluita, joita tarvitsevat. 

Lapsi tai nuori voi saada

  • tukea päivähoidossa tai koulussa
  • terveyspalveluita
  • tukea harrastuksiin
  • apua koko perheelle
  • apua ystävien löytämiseen.

On tärkeää huolehtia siitä, että maahanmuuttaneet lapset ja nuoret oppivat suomen tai ruotsin kieltä. Viranomaiset voivat tukea myös oman äidinkielen oppimista.

Viranomaisten on hyvä huolehtia siitä, että nuori pystyy jatkamaan opintojaan. Tukea tarvitaan usein silloin, kun nuori siirtyy koulusta toiseen. 

Nuori tarvitsee kannustusta ja hyvän kasvuympäristön. Koko perheen kotoutuminen auttaa myös lasta. 

Koulun ja kodin yhteistyö auttaa lasta sopeutumaan. Jos opettajat ja perhe eivät puhu samaa kieltä, voi tapaamisissa käyttää tulkkia.

Vaikka lapsi osaa suomea tai ruotsia, hän ei saa toimia tulkkina. 

Lisätietoa:
Lasten ja nuorten oikeudet ja velvollisuudet Suomessa (selkeä suomi)