Hyppää sisältöön

Työelämän vastaanottavuus

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Työelämän vastaanottavuus tarkoittaa monia asioita:
millainen asema maahanmuuttaneilla on työelämässä eli
miten he löytävät töitä,
millaisia työsuhteita heillä on,
millaisissa olosuhteissa he tekevät töitä,
syrjitäänkö heitä, kun he hakevat työtä,
miten työurat etenevät?

Tutkimusartikkelien mukaan maahanmuuttaneet tekevät
prekaaria eli epätyypillistä työtä
useammin kuin muu väestö.

Epätyypillinen työ tarkoittaa esimerkiksi
määräaikaista tai osa-aikaista työtä,
pientä palkkaa ja huonoja työolosuhteita.
Epätyypillistä työtä tekevät myös monet maahanmuuttaneet,
joilla on korkea koulutus.
Esimerkiksi sairaanhoitajat ja korkeasti koulutetut asiantuntijat
kertovat eräässä artikkelissa,
että heidän on vaikea saada oman alan töitä
ja tulla kohdatuksi ammattilaisina Suomessa.

Tutkijat kirjoittavat,
että ihmisen tilanne työelämässä vaikuttaa moneen asiaan:
ihmisen hyvinvointiin, perhesuhteisiin
ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen.