Hyppää sisältöön

Erityisiä toimenpiteitä tarvitsevien palvelut

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Osa maahanmuuttajista tarvitsee erityistä tukea. 

Tukea voi tarvita esimerkiksi sairauden, iän tai vamman takia. Myös järkyttävien kokemusten, kuten väkivallan takia voi tarvita enemmän tukea ja apua.  

Viranomaiset merkitsevät erityiset palvelut ja tukitoimet kotoutumissuunnitelmaan. 

Viranomaisten pitää tehdä yhteistyötä, jotta tuki on riittävää. Myös järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt tarjoavat erityistä tukea. 

Maahanmuuttajien omat järjestöt ovat tärkeitä. Niistä maahanmuuttanut voi saada myös vertaistukea muilta maahanmuuttaneilta.