Hyppää sisältöön

Mitä kotoutumissuunnitelmassa on?

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Ennen kotoutumissuunnitelmaa viranomaiset tekevät alkukartoituksen. Kun alkukartoitus on tehty, viranomaisilla on tietoa maahanmuuttaneen osaamisesta ja tuen tarpeesta. 

Kotoutumissuunnitelmassa otetaan huomioon maahanmuuttaneen omat tarpeet ja toiveet. 

Suunnitelman sisältöön vaikuttavat myös

 • koulutus
 • työkokemus
 • ikä
 • terveys ja muut henkilökohtaiset tekijät.

Kotoutumissuunnitelmassa viranomainen ja maahanmuuttanut sopivat seuraavista asioista:

 • suomen tai ruotsin kielen opiskelu
 • kotoutumiskoulutus
 • muu kotoutumista tukeva apu
 • työn etsiminen.

Suunnitelmaan voi sisältyä myös oman äidinkielen opetusta. Se on tärkeää esimerkiksi lapsille. 
Suomi on iso maa ja alueet ovat erilaisia. Kunnan, TE-toimiston ja hyvinvointialueen pitää ottaa huomioon, millaista tukea alueella voi saada. 

TE-toimiston kotoutumissuunnitelma

TE-toimiston kotoutumissuunnitelma auttaa maahanmuuttanutta löytämään työtä tai opiskelupaikan.  

Aluksi TE-toimisto ohjaa maahanmuuttaneen kotoutumiskoulutukseen. Siellä hän saa suomen tai ruotsin kielen opetusta ja tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. 

Kotoutumiskoulutuksen jälkeen TE-toimisto ja maahanmuuttanut täydentävät suunnitelmaa. 

Kunnan kotoutumissuunnitelma

Kunta tekee kotoutumissuunnitelman, jos maahanmuuttanut ei ole työelämässä. 

Kunnan suunnitelmassa kerrotaan palveluista, jotka auttavat maahanmuuttanutta sopeutumaan kuntaan. Palveluita voivat olla esimerkiksi koulutus ja päivähoito. 

Kunnan kotoutumissuunnitelma voi sisältää seuraavia asioita:

 • suomen tai ruotsin kielen opiskelu
 • yhteiskuntaan perehdyttävä opetus
 • kotoutumiskoulutus
 • perusopetusta täydentävä opetus
 • lukemisen tai kirjoitustaidon opetus
 • oman äidinkielen opetus
 • muuta opetus
 • harrastuksia.