Hyppää sisältöön

Tietoa kotoutuminen.fi-verkkopalvelusta

Kotoutumisen osaamiskeskuksen verkkopalvelun uusi versio otettiin käyttöön syyskuussa 2021. 

Palvelun sisältö

Verkkopalvelun osoite on kotoutuminen.fi, ruotsiksi ja englanniksi integration.fi. Sivustosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkotoimitus. Verkkopalvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja suppeammassa muodossa englanniksi.

Etusivulla julkaistaan tuoreimmat uutiset, tapahtumat ja blogikirjoitukset. Lisäksi etusivulla on nostoja keskeisiin ja ajankohtaisiin teemoihin ja aiheisiin.

Ajankohtaista-osioon on koottu uutiset, uutiskirjeet, blogitekstit ja tapahtumat sekä nostoja ajankohtaisista teemoista.

Kotoutuminen ja pakolaisten vastaanotto -osiossa on yleistietoa kotoutumisen ja pakolaisten vastaanotosta, kotoutumiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja toimijoista.

Palvelut-osioon on koottu tietoa kotoutumispalveluista valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla sekä palveluita ja työkaluja, jotka tukevat kotoutumiskentän työtä.

Tilastot ja julkaisut -osiossa on tilasto- ja tutkimustietoa maahanmuutosta, pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisesta, kotoutumisen tietokannat sekä työ- ja elinkeinoministeriön että kotoutumisen osaamiskeskuksen julkaisuja.

Yhteystiedot-osiosta löydät osaamiskeskuksen yhteystiedot ja tietoa osaamiskeskuksesta, kotoutuminen.fi:stä ja osaamiskeskuksen somekanavista.

Lisäksi jokaisella sivulla tarjotaan pääsy muun muassa hakuun, yhteystietoihin, palautelomakkeeseen ja sivukarttaan.

Toiminnot

RSS-palvelut

Kotoutuminen.fi-verkkopalvelu tarjoaa uutisaineistoja RSS-syötteinä.

Haku

Haut kohdistuvat oletusarvoisesti sivuston koko sisältöön. Pikahaku hakee kaikilla annetuilla hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakutulokset listataan dokumentin julkaisuajan mukaan.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta kotoutuminen.fi/integration.fi-sivustosta.

Palautetta sivustosta voi antaa jokaisen sivun alatunnisteen palaute-painikkeen kautta. Lähetä virallinen posti TEM:n kirjaamoon [email protected], ja osaamiskeskusta koskevat viestit osoitteeseen [email protected].

Kolmannen osapuolen palvelut

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja sosiaalisiin laajennuksiin. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta. Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Vanhemmilla selainversioilla kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Sivustolla on tiedostoja, joiden lukemiseen tarvitaan erillisiä ohjelmia, kuten Microsoft Officen ohjelmistot. Sivustolle voidaan upottaa myös suoria verkkolähetyksiä ja videotallenteita, jotka tarjotaan suoratoistona erilliseltä palvelimelta päätelaitteen tukemassa muodossa.

Käyttöehdot

Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on työ- ja elinkeinoministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Verkkopalvelussa olevien kuvien käyttöoikeudet ovat ainoastaan työ- ja elinkeinoministeriöllä.

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Työ- ja elinkeinoministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain ja Euroopan tietosuoja-asetuksen mukaisesti.  Työ- ja elinkeinoministeriön tietosuojaperiaatteista voit lukea lisää osoitteessa tem.fi/tietosuoja.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Niiden perusteella ei voida yksilöidä käyttäjiä. Kerättäviä tietoja ovat

  • ladatut sivut
  • ajankohta
  • IP-osoite
  • verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. TEM ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. TEM ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Ministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.
Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää ministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

TEM pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Ministeriöllä on oikeus milloin tahansa keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Lisätietoja:
Lisätietoja sivustosta saa työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskukselta: [email protected]