Hyppää sisältöön

Myös muut viranomaiset auttavat sopeutumaan Suomeen

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Hyvinvointialue vastaa sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta

Hyvinvointialue huolehtii Suomessa sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta. Hyvinvointialue tarjoaa myös maahanmuuttaneille sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluja.

Hyvinvointialueet (selkosuomeksi)

Kela auttaa eri elämäntilanteissa

Kansaneläkelaitos (Kela) huolehtii sosiaaliturvasta. Sosiaaliturva on rahaa tai palveluita, jotka auttavat elämän eri tilanteissa. 

Sosiaaliturvaa voi hakea, jos asuu tai työskentelee Suomessa vakituisesti. 

Kela selvittää hakijan elämäntilanteen. Sen perusteella Kela päättää, saako hakija tukea.  

Kela tarjoaa tietoa ja palvelua usealla kielellä. Verkkosivuilla on tietoa myös selkosuomeksi ja selkoruotsiksi. 

Kelan selkokieliset sivut (selkosuomeksi)

Maahanmuuttovirasto hoitaa lupa-asioita ja vastaanottokeskuksia

Maahanmuuttovirasto (Migri) hoitaa asioita, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja pakolaisten Suomeen tuloon. 

Maahanmuuttaneet hakevat oleskelulupaa Maahanmuuttovirastosta. Oleskelulupa tarvitaan Suomessa asumista ja työntekoa varten. Oleskelulupia on pysyviä ja väliaikaisia.

Maahanmuuttovirasto päättää, hyväksytäänkö hakemus. 

Maahanmuuttovirasto käsittelee myös turvapaikanhakijoiden hakemukset. Turvapaikanhakijat ovat henkilöitä, jotka hakevat Suomesta suojelua. 

Maahanmuuttovirasto myöntää myös Suomen kansalaisuuden. Kansalaisuuden saa, jos tietyt ehdot täyttyvät. Näitä ehtoja ovat esimerkiksi toimeentulo, riittävä kielitaito ja riittävä asumisaika.

Maahanmuuttoviraston sivut (yleissuomeksi)

Poliisi valvoo järjestystä

Poliisin tehtävänä on huolehtia turvallisuudesta. Poliisi ehkäisee ja selvittää rikoksia. 

Poliisi myöntää lupia ja henkilöllisyystodistuksia, kuten passeja. 

Poliisi vastaanottaa turvapaikanhakijoiden hakemukset. 

Poliisin sivut (yleissuomeksi)

Yhdenvertaisuusvaltuutettu puuttuu syrjintään

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että ketään ei saa syrjiä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu parantaa ulkomaalaisten asemaa Suomessa.

Jos joku huomaa tai kokee syrjintää Suomessa, yhdenvertaisuusvaltuutettu voi auttaa. Valtuutettu voi neuvoa ja selvittää yksittäisiä tapauksia. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivut (selkosuomeksi)