Hyppää sisältöön

Maahanmuuttaneiden palvelut lyhyesti

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Kotoutumispalveluista vastaavat kunta, hyvinvointialue ja TE-toimisto. Myös järjestöillä on palveluita.

Kotoutumispalvelut ovat tukea ja tekoja, jotka auttavat maahanmuuttanutta sopeutumaan. Tärkeitä palveluita ovat kunnan palvelut ja TE-toimiston (työ- ja elinkeinotoimiston) palvelut ja koulutukset. 

Kuntien, hyvinvointialueiden, TE-toimistojen ja muiden toimijoiden pitää tunnistaa yksilöiden ja perheiden erilaiset tarpeet ja tilanteet palveluissa. 

Kotoutumispalvelut muodostavat kokonaisuuden. Se tarkoittaa, että kunnat, hyvinvointialueet, TE-toimistot ja esimerkiksi järjestöt suunnittelevat palveluita yhdessä. 

Maahanmuuttaneen kotoutumista tukevat riittävät ja oikeaan aikaan saadut palvelut. 

Lisätietoa:
Lisätietoa palveluista (yleissuomeksi)