Hyppää sisältöön

Yksilölliset opintopolut

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Kotoutumiskulutuksen pitää olla yksilöllistä. Se tarkoittaa, että maahanmuuttajan osaaminen ja toiveet pitää ottaa huomioon. 

Viranomaiset selvittävät alkukartoituksessa, millaista koulutusta maahanmuuttaja tarvitsee. Maahanmuuttajan pitää saada opetusta, joka hänelle sopii.

Opetukseen vaikuttavat

  • opiskelijan luku- ja kirjoitustaito 
  • suomen tai ruotsin kielen taito
  • aiempi opiskelu- ja työkokemus
  • elämäntilanne
  • toiveet.

On olemassa monta opintopolkua

Kotoutumiskoulutuksessa on kolme opintopolkua, joiden mukaan koulutus etenee. 

Polkuja ovat 

  • peruspolku
  • hitaasti etenevien polku
  • nopeasti etenevien polku.

Sopiva polku valitaan viranomaisten kanssa. Sopiva polku riippuu maahanmuuttaneen osaamisesta ja tarpeista. 

Eri polkua etenevät voivat olla myös samassa ryhmässä. Opintopolkua voi myös vaihtaa.

Kotoutumisen tuki

Kotoutumiskoulutuksessa asiakas saa tukea myös arkeen. 

Koulutuksessa huomioidaan erilaiset elämäntilanteet. Tilanteet voivat myös muuttua. 

Tukea saa omien tarpeiden mukaan. Jos henkilöllä on erityistarpeita, hän voi tarvita apua myös kotoutumiskoulutuksen jälkeen.