Hyppää sisältöön

Keskeiset kotoutumisen käsitteet

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Tässä käsikirjassa on monia sanoja eli käsitteitä, jotka liittyvät kotoutumiseen.
Tässä ovat tärkeimmät käsitteet.

Maahanmuuttaja; maahanmuuttanut

Ulkomailla syntynyt henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen, mutta asuu suomessa.
Henkilö on saanut oleskeluoikeuden Suomeen.

Kotoutuminen

Prosessi, jonka aikana maahanmuuttanut sopeutuu Suomeen.
Kotoutuminen lisää maahanmuuttaneiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.
Kotoutuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eli muiden ihmisten kanssa. 

Oleskeluoikeus

Oleskelulupa tai muu oikeus oleskella Suomessa.
Oleskeluoikeuden myöntää Maahanmuuttovirasto.  

Yhdenvertaisuus

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta tai kielestään.
Ketään ei saa syrjiä.