Hyppää sisältöön

Koulutus, osaaminen ja yhteiskuntaan kiinnittyminen

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Maahanmuuttaneiden osaamista
ei aina käytetä työelämässä riittävästi.

Esimerkiksi ulkomaista tutkintoa
ei aina tunnisteta Suomessa.
Haasteita on myös siinä,
miten maahanmuuttaneiden suomen kielen taitoa arvioidaan.

YKI-kielitaitotestauksen tutkimus näyttää,
että kielitaidon arviointiin vaikuttaa,
millainen käsitys arvioijalla on maahanmuuttajan kotimaan kulttuurista.
Käsitykset eri kulttuureista vaikuttavat
myös kouluvalintoihin.

Monessa kaupungissa näkyy eriytymistä.
Maahanmuuttaneet ja suomalaistaustaiset
asuvat eri alueilla.
Tutkijat huomauttavat,
että monet valtakunnalliset ongelmat
voidaan ratkaista paikallisesti, omalla alueella.
Ihmiset voivat paremmin,
jos alueen päättäjät ja muut toimijat haluavat parantaa
alueen vetovoimaa ja antaa tukea alueen erilaisille yhteisöille.
Näin voidaan estää eriytymistä.

Tutkimukset koulusta kertovat,
että monet nuoret tuntevat usein
koulu-uupumusta ja kyynistymistä.
He eivät jaksa käydä koulua
ja voivat huonosti.
Etenkin ulkomaalaistaustaisilla nuorilla
on vaikeuksia siinä,
että heillä ei ole hyviä ystäviä
ja että heitä kiusataan.
Kuitenkin myös suomalaistaustaiset nuoret ovat
uupuneempia kuin ennen.
Nuorten huono olo
vaikuttaa koko yhteisön vointiin.

Koulutukseen liittyvät artikkelit
tuovat esiin sen,
että kotoutuminen on kaksisuuntaista.
Eri väestöryhmien hyvä vuorovaikutus
tukee kaikkien ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia
ja hyvinvointia.