Hyppää sisältöön

Muut palvelut

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Tässä osiossa lueteltujen tukimuotojen lisäksi esimerkiksi harrastukset ja järjestötoiminta auttavat kotoutumisessa. 

On tärkeää, että maahanmuuttanut saa tietoa asuinpaikan palveluista ja pääsee osallistumaan erilaiseen toimintaan. 

Kun maahanmuuttanut osallistuu esimerkiksi järjestöjen toimintaan, hän tutustuu muihin ihmisiin, oppii Suomesta ja saa kiinnostavaa tekemistä. 

Osallistumismahdollisuuksia ovat esimerkiksi

  • toiminta harrastusseurassa, asukastoiminta sekä koulujen vanhempaintoiminta
  • liikuntapalveluihin ja kulttuuripalveluihin osallistuminen ja muu vapaa-ajan toiminta 
  • poliittinen, aatteellinen tai ammattijärjestön toiminta
  • maahanmuuttajajärjestöjen toiminta
  • vertaistukitoiminta ja opintopiirit
  • ystävätoiminta.

Harrastuksissa ja järjestötoiminnassa maahanmuuttanut tutustuu myös suomalaisiin. Se edistää hyviä väestösuhteita. 

Myös perhe ja ystävät auttavat kotoutumaan.