Hyppää sisältöön

Perustuslaki

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Perustuslaki on perusta muille laeille. Mikään laki ei saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa.

Perustuslaki koskee kaikkia Suomessa asuvia. Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia. Yhdenvertaisuus tarkoittaa että, ketään ei saa syrjiä. 

Syrjiminen on kiellettyä esimerkiksi sukupuolen, iän, kielen tai uskonnon takia.
Perustuslain mukaan myös lapsilla on oikeuksia. 

Monet perustuslain kohdat ovat tärkeitä kotoutumisessa

Suomessa saa liikkua vapaasti, jos henkilöllä on oikeus oleskella Suomessa.
Suomesta saa myös lähteä pois. Tätä sanomme liikkumisvapaudeksi. 

Kaikilla on oikeus yksityisyyteen, eli oikeuteen elää omaa elämäänsä. 
Jokaisella on oikeus työhön, ammattiin ja koulutukseen.

Jos henkilöllä ei ole rahaa tai turvaa, hänellä on oikeus sosiaaliturvaan.
Sosiaaliturva tarkoittaa rahallista tukea ja palveluita. 

Suomi jakautuu kuntiin.
Perustuslaki turvaa kunnille itsehallinnon.
Se tarkoittaa, että kunta saa esimerkiksi päättää, miten se järjestää palvelut. 

Lisätietoa:
Suomen perustuslaki selkokielellä 
Suomen perustuslaki (yleissuomeksi)
Lait ja oikeudet Suomessa (selkeä suomi)