Hyppää sisältöön

Muu lainsäädäntö

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Kotoutumiseen liittyy myös muita lakeja. 
Tässä on tietoa näistä laesta. 

Hallintolaki

Hallintolaki kertoo, mitä on hyvä hallinto.
Hyvä hallinto kohtelee kaikkia reilusti ja tasapuolisesti.

Laki ohjaa viranomaisten toimintaa ja palveluita.
Laki määrää, että viranomaisten täytyy toimia puolueettomasti.
Se tarkoittaa, että viranomainen ei saa suosia ketään.  

Kansalaisuuslaki

Kansalaisuuslaissa kerrotaan, miten voi saada Suomen kansalaisuuden. 

Kansalaisuuden saaminen voi parantaa maahanmuuttaneiden kotoutumista ja tunnetta siitä, että kuuluu tähän maahan. 

Lastensuojelulaki

Lastensuojelulaki turvaa kaikkien Suomessa asuvien lasten oikeuksia. 

Lapsella on oikeus hoivaan ja turvalliseen paikkaan, jossa kasvaa.
Jos lapsi ei ole turvassa, lastensuojelu voi auttaa lasta ja perhettä. 

Lastensuojelu on viimeinen keino avun saamiseen.
Ensin apua saa muualta, kuten koulusta ja neuvolasta. 

Lastensuojelun järjestää hyvinvointialue.
Lastensuojelua antavat hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät. 

Lastensuojelussa pitää edistää lapsen etua.
Lasta pitää kuunnella, kun hänen asioistaan päätetään. 

Lapsen oikeuksista kerrotaan myös muissa laeissa.
Suomi noudattaa kansainvälistä lapsen oikeuksien sopimusta ja muita sopimuksia. 

Kielilaki

Kielilain mukaan kaikki voivat Suomessa käyttää ja saada palvelua suomen ja ruotsin kielellä. 
Tätä sanomme kielelliseksi oikeudeksi.

Viranomainen voi tarjota palvelua myös muilla kielillä. 

Joskus maahanmuuttajat voivat saada palvelua omalla äidinkielellään. 

Jos viranomaisella ja maahanmuuttaneella ei ole yhteistä kieltä, viranomainen järjestää tulkin.
Maahanmuuttaneen ei tarvitse maksaa tulkin käytöstä. 

Lisätietoa:
Hallintolaki (yleissuomeksi)
Kansalaisuuslaki (yleissuomeksi)
Lastensuojelulaki (yleissuomeksi)
Kielilaki (yleissuomeksi)