Hyppää sisältöön

Kotoutumisen edistämisessä painotetaan monia asioita

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Kotoutumisen edistämisestä ja palveluista päätetään yhteistyössä. Päätöksentekoon osallistuu esimerkiksi viranomaisia ja järjestöjä. 

Suomen hallitus kertoo omista kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyvistä tavoitteistaan, kun hallituskausi alkaa. 

Lain mukaan valtiolla pitää olla kotouttamisohjelma. Hallitus tekee ohjelman.  

Kotoutumistyön periaatteet

Periaatteet ovat perussääntöjä, jotka ohjaavat toimintaa tai ajattelua. 
Tässä luettelemme kotoutumistyön periaatteet.

Kerromme periaatteista tarkemmin tämän sivun alasivuilla. 

Tärkeimmät kotoutumistyön periaatteet ovat:

  • Monialainen yhteistyö: eri toimijat tekevät yhteistyötä
  • Kaksisuuntaisuus: kotoutuminen vaatii aktiivista toimintaa maahanmuuttajalta ja yhteiskunnalta
  • Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys: kaikkien maahanmuuttajien kotoutumista pitää edistää, ketään ei saa syrjiä
  • Yhteiskunnan vastaanottavuus: yhdenvertaisuus, osallisuus ja hyvät väestösuhteet toteutuvat 
  • Hyvät väestösuhteet: erilaiset ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa ja suhtautuvat toisiinsa positiivisesti

Maahanmuuttanut voi tuntea, että hän kuuluu kahteen kulttuuriin.
Vaikka maahanmuuttanut kotoutuu Suomeen, hänellä pitää olla esimerkiksi mahdollisuus käyttää omaa kieltä.