Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuuslaki

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Yhdenvertaisuuslaki edistää yhdenvertaisuutta.
Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että ketään ei saa syrjiä.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää kaiken syrjinnän ja häirinnän. 

Ketään ei saa syrjiä seuraavien syiden perusteella:

 • ikä
 • etninen tai kansallinen alkuperä
 • kansalaisuus
 • kieli
 • uskonto
 • vakaumus, eli käsitys jostain asiasta
 • mielipide
 • terveydentila
 • vammaisuus
 • sukupuolinen suuntautuminen 
 • muu henkilöön liittyvä syy. 

Viranomaisten pitää edistää yhdenvertaisuutta. 

Positiivinen erityiskohtelu edistää yhdenvertaisuutta

Laissa kerrotaan positiivisesta erityiskohtelusta.
Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa toimintaa, joka parantaa jonkun heikommassa asemassa olevan asemaa. 

Positiivinen erityiskohtelu on yksi tapa edistää yhdenvertaisuutta. 
Erityiskohtelu voi olla esimerkiksi palveluita tai etuja. 

Erityiskohtelun pitää perustua lakiin.
Erityiskohtelu ei tarkoita jonkun suosimista.

Lisätietoa:
Yhdenvertaisuuslaki (yleissuomeksi)
Lisätietoa syrjinnästä (selkosuomeksi)