Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että ketään ei saa syrjiä.

Suomen perustuslaki määrää yhdenvertaisuudesta.
Lait kieltävät syrjinnän ja häirinnän. 

Yhdenvertaisuus parantaa kaikkien mahdollisuuksia elää, saada palveluita, tehdä töitä ja opiskella.

Syrjiä ei saa esimerkiksi näiden syiden perusteella:

  • ikä
  • etninen tai kansallinen alkuperä, eli henkilön ulkonäkö tai lähtömaa
  • kansalaisuus
  • kieli
  • uskonto
  • vakaumus, eli käsitys jostain asiasta
  • mielipide
  • terveys tai sairaus

Kotoutumislaki edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
Tasa-arvo tarkoittaa, että sukupuolet ovat samanarvoisia keskenään. 

Viranomaiset ja muut toimijat edistävät yhdenvertaisuutta ja torjuvat syrjintää. 

Lisätietoa:
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Suomessa (selkeä suomi)