Hyppää sisältöön

Perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta

Tämä on kotoutuminen.fi:n selkokielinen sivu.

Kotoutumislain mukaan viranomaisten pitää antaa maahanmuuttaneille tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, eli siitä miten Suomessa eletään. 

Maahanmuuttaneelle pitää kertoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, eli siitä mitä hän saa ja ei saa tehdä. Viranomaisten pitää kertoa myös, millaista tukea Suomeen sopeutumiseen ja Suomessa elämiseen voi saada.

Eniten maahanmuuttanut tarvitsee tietoa silloin, kun hän on juuri muuttanut Suomeen.  

Tervetuloa Suomeen -opas

Tervetuloa Suomeen -opas on kotoutumislain mukainen opas, jossa kerrotaan Suomesta. 
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee oppaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut oppaan verkkosivuillaan 12 eri kielellä. 

Suomen lähetystöt, Maahanmuuttovirasto ja Digi- ja väestötietovirasto jakavat painettua opasta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Maahanmuuttanut saa oppaan samalla, kun hän saa oleskeluluvan Suomeen.

Viranomaiset voivat jakaa myös esitettä, joka on julkaistu 13 kielellä.
Esite on lyhyempi versio Tervetuloa Suomeen -oppaasta.

Kaikki viranomaiset ja järjestöt voivat jakaa mainoskorttia oppaasta.

Viranomaiset ja järjestöt tilaavat oppaat, esitteet ja kortit työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätietoa: 
Tervetuloa Suomeen -opas (yleissuomi)
Perustietoa Suomesta (selkeä suomi)