Skip to Content

The Centre of Expertise in Immigrant Integration publishes blog posts by various people involved in integration at kotoutuminen.fi. The writers include cooperation partners and experts on integration and reception of refugees from municipalities, organisations and projects. We may also publish the results and outputs of projects in connection with the blog. Specialists from the Centre of Expertise and the Ministry of Economic Affairs and Employment also contribute to the blog.
Blog posts can be sent to us at any time. If you are interested in contributing to the blog, please contact [email protected].

Those commenting on the blogs are responsible for ensuring that their comments are not against the law or good practice. Blog administrators decide which comments will be published. The writers of the blog do not comment on or answer questions about individuals and their situations.

Because of limited resources, the blog is only published in Finnish.

Go to the blog

The texts and comments do not represent the official position of the Ministry of Economic Affairs and Employment.

Rights related to the content of blog

The Ministry of Economic Affairs and Employment holds all the rights to the service, including copyright. The Ministry of Economic Affairs and Employment reserves all rights to the content of the blog. The commentator grants the Ministry the right to publish or not to publish the material that the commentator has sent to the comment section of the blog.

Blogs

Koulutus tuo mahdollisuuksia ja haasteita maahanmuuttotaustaisille nuorille

Published Date 23.1.2020 12.12 Blog

Tuomas ZacheusKoulutus on eräs keskeisimmistä kotoutumiseen liittyvistä asioista ja kotouttamisen välineistä. Koulutuksen avulla voidaan parhaimmillaan edistää monia kotoutumisen ulottuvuuksia, kuten rakenteellista kotoutumista, kulttuurista kotoutumista, vuorovaikutuksellista kotoutumista ja identifioivaa kotoutumista. Toisaalta koulutuksen avulla voidaan myös ehkäistä näitä. Ei ole itsestään selvää, että koulutuksen avulla kotoutuminen ja kotouttaminen onnistuvat.

Tarkastelimme TRANSIT-tutkimusprojektissamme sitä, miltä Suomen koulutusjärjestelmä näyttää maahanmuuttotaustaisten nuorten silmin perus- ja toisella asteella sekä näiden välisessä nivelvaiheessa.

Yleisesti maahanmuuttotaustaisten nuorten (ja varsinkin heidän vanhempiensa) asennoituminen koulutusta kohtaan oli myönteinen ja nuorilla oli korkea opiskelumotivaatio perusasteen jälkeen. Tämä siitäkin huolimatta, että osa heistä koki keskimääräistä enemmän vaikeuksia opiskelussa sekä syrjinnän ja rasismin kokemuksia koulussa ja vapaa-ajalla.

Jotta vaikeudet opiskelussa eivät pysäyttäisi nuorten opintietä ainakaan ennen toisen asteen tutkinnon suorittamista, perus- ja toisen asteen nivelvaiheeseen tarvitaan lisää ohjaustyötä, laajempaa yhteistyötä perus- ja toiseen asteen toimijoiden välillä sekä parempia ja vakiintuneempia mahdollisuuksia pidennettyihin siirtymävaiheisiin. Lisäksi on selvää, että niin koulussa kuin vapaa-ajalla on puututtava aiempaa voimakkaammin syrjintään ja rasismiin.  

Myönteinen asenne koulutukseen on voimavara

Maahanmuuttotaustaisten myönteinen koulutusasenne on voimavara, jota Suomi ei saa hukata.

Yhdysvalloissa on havaittu, että yhteiskuntaan muodostuu pysyvästi koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyviä ryhmiä, jos koulutusasenteiden ja koulussa suoriutumisen välillä on ristiriita, joka jatkuu useiden sukupolvien ajan ja jos syrjintää kohdanneet ryhmät menettävät uskonsa siihen, että heillä on tasavartaiset mahdollisuudet yhteiskunnassa. Se ei ole kenenkään etu sen paremmin inhimillisestä kuin taloudellisestakaan näkökulmasta.

Tuomas Zacheus, KT, Kasvatustieteen dosentti  

Lue lisää:

Tutkimus nuorten koulutuspoluista peruskoulun jälkeen (TRANSIT)