Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Koulutus tuo mahdollisuuksia ja haasteita maahanmuuttotaustaisille nuorille

Julkaisupäivä 23.1.2020 12.12 Blogit

Tuomas ZacheusKoulutus on eräs keskeisimmistä kotoutumiseen liittyvistä asioista ja kotouttamisen välineistä. Koulutuksen avulla voidaan parhaimmillaan edistää monia kotoutumisen ulottuvuuksia, kuten rakenteellista kotoutumista, kulttuurista kotoutumista, vuorovaikutuksellista kotoutumista ja identifioivaa kotoutumista. Toisaalta koulutuksen avulla voidaan myös ehkäistä näitä. Ei ole itsestään selvää, että koulutuksen avulla kotoutuminen ja kotouttaminen onnistuvat.

Tarkastelimme TRANSIT-tutkimusprojektissamme sitä, miltä Suomen koulutusjärjestelmä näyttää maahanmuuttotaustaisten nuorten silmin perus- ja toisella asteella sekä näiden välisessä nivelvaiheessa.

Yleisesti maahanmuuttotaustaisten nuorten (ja varsinkin heidän vanhempiensa) asennoituminen koulutusta kohtaan oli myönteinen ja nuorilla oli korkea opiskelumotivaatio perusasteen jälkeen. Tämä siitäkin huolimatta, että osa heistä koki keskimääräistä enemmän vaikeuksia opiskelussa sekä syrjinnän ja rasismin kokemuksia koulussa ja vapaa-ajalla.

Jotta vaikeudet opiskelussa eivät pysäyttäisi nuorten opintietä ainakaan ennen toisen asteen tutkinnon suorittamista, perus- ja toisen asteen nivelvaiheeseen tarvitaan lisää ohjaustyötä, laajempaa yhteistyötä perus- ja toiseen asteen toimijoiden välillä sekä parempia ja vakiintuneempia mahdollisuuksia pidennettyihin siirtymävaiheisiin. Lisäksi on selvää, että niin koulussa kuin vapaa-ajalla on puututtava aiempaa voimakkaammin syrjintään ja rasismiin.  

Myönteinen asenne koulutukseen on voimavara

Maahanmuuttotaustaisten myönteinen koulutusasenne on voimavara, jota Suomi ei saa hukata.

Yhdysvalloissa on havaittu, että yhteiskuntaan muodostuu pysyvästi koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyviä ryhmiä, jos koulutusasenteiden ja koulussa suoriutumisen välillä on ristiriita, joka jatkuu useiden sukupolvien ajan ja jos syrjintää kohdanneet ryhmät menettävät uskonsa siihen, että heillä on tasavartaiset mahdollisuudet yhteiskunnassa. Se ei ole kenenkään etu sen paremmin inhimillisestä kuin taloudellisestakaan näkökulmasta.

Tuomas Zacheus, KT, Kasvatustieteen dosentti  

Lue lisää:

Tutkimus nuorten koulutuspoluista peruskoulun jälkeen (TRANSIT)