Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

Kontaktinformation av kompetenscentret för integration av invandrare

Kompetenscentret för integration av invandrare
Kompetenscentret för integration av invandrare
Arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 STATSRÅDET
E-post kotoutumisenosaamiskeskus(at)gov.fi
Kompetenscentret för integration av invandrare stöder aktörer som arbetar med integration och mottagning av flyktingar. Kompetenscentret betjänar inte personkunder.

De sakkunniga vid kompetenscentret för integration av invandrare

Hellsten Villiina
Hellsten Villiina
Specialsakkunnig
Telefon +358 2950 48272
Uppföljning, statistik, forskning.
Peltonen Juho
Peltonen Juho
Specialsakkunnig
Telefon +358 2950 47119
Sysselsättning, arbetsmarknad, statistisk analys
Säävälä Minna
Säävälä Minna
Ledande sakkunnig
Telefon +358 295 047 260
Familjer och barn, kön, språklig och kulturell mångfald, forskning.
Taarna Varpu
Taarna Varpu
Specialsakkunnig
Telefon +358 46 922 6247
Partnerskapsprogrammet, organisationer.
Torkko Helena
Torkko Helena
Specialsakkunnig
Telefon +358 2950 47695
Kommunikation, kommunikation på olika språk, webbkommunikation och webbplatser, media.

Webbredaktionen för integration.fi

Specialsakkunnig Helena Torkko
Huvudredaktör för webbplatsen integration.fi, utveckling av webbkommunikationen, planering och utveckling av kommunikationen, kontakter och samarbete kring integration.fi och social media, Partnerskapsplattform.
tfn +358 2950 47695

Sakkunning Nanni Tuominen
Mottagande av flyktingar, nyheter, evenemang, Partneskapsprogram, Partnerskapsplattform.
tfn + 385 2950 47040

De sakkunniga i integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet

Andra integrationsexperter vid arbets- och näringsministeriet hittar du med person- och uppgiftssökningen på webbplatsen tem.fi (på finska).