Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

Kontaktinformation av kompetenscentret för integration av invandrare

Kompetenscentret för integration av invandrare
Kompetenscentret för integration av invandrare
Arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 STATSRÅDET
E-post kotoutumisenosaamiskeskus(at)gov.fi
Kompetenscentret för integration av invandrare stöder aktörer som arbetar med integrat-ion och mottagning av flyktingar. Kompetenscentret betjänar inte personkunder.

De sakkunniga vid kompetenscentret för integration av invandrare

Kaihovaara Antti
Kaihovaara Antti
Specialsakkunnig
Telefon +358 2950 47125
Arbetsmarknadsstatus och sysselsättning av invandrare, statistik.
Kazi Villiina
Kazi Villiina
Specialsakkunnig
Telefon +358 2950 48272
Uppföljning, statistik, forskning.
Säävälä Minna
Säävälä Minna
Ledande sakkunnig
Telefon +358 295 047 260
Familjer och barn, kön, språklig och kulturell mångfald, forskning.
Taarna Varpu
Taarna Varpu
Specialsakkunnig
Telefon +358 46 922 6247
Partnerskapsprogrammet, organisationer.
Torkko Helena
Torkko Helena
Specialsakkunnig
Telefon +358 2950 47695
Kommunikation, kommunikation på olika språk, webbkommunikation och webbplatser, media.

Webbredaktionen för integration.fi

Specialsakkunnig Helena Torkko
Huvudredaktör för webbplatsen integration.fi, utveckling av webbkommunikationen, planering och utveckling av kommunikationen, kontakter och samarbete kring integration.fi och social media.
tfn +358 2950 47695

Projektchef Maria Tiainen
Mottagande av flyktingar, Sylvia-kommunikation.
tfn +358 2950 47582

Projektkoordinator Rita Alarinta
Mottagande av flyktingar, Sylvia-kommunikation.
tfn +358 2950 47087

Praktikant Nanni Tuominen
Nyheter, Evenemang, Sylvia-kommunikation.

De sakkunniga i integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet

Andra integrationsexperter vid arbets- och näringsministeriet hittar du med person- och uppgiftssökningen på webbplatsen tem.fi (på finska).