Hoppa till innehåll

Kundinformationssystemet Koto-digi

I UF-centrets projekt Koto-digi utvecklas riksomfattande informationssystemtjänster för integrationen, som kan tas i användning i kommunerna från och med den 1 januari 2025. Syftet med informationssystemtjänsterna är att stödja kommunernas kundarbete inom integrationen, förbättra informationsutbytet mellan integrationsaktörerna och producera information för ledning genom integrationsinformation på kommunal, regional och nationell nivå.

Kundinformationssystemet Koto-digi används i kommunernas integrationstjänster. Kundinformationssystemet stöder i synnerhet mottagandet av personer som får internationellt skydd och deras styrning till tjänster. 

Datastrukturen i Koto-digi-systemet harmoniseras med AN-tjänsternas datasystem för att effektivisera utlämnandet av uppgifter och förenkla ledningen genom integrationsinformation. Dessutom utvecklas i systemet möjligheter att utnyttja olika datalager, kontaktytor och utvidgningar på kommunfältet.

Användningen av systemtjänsterna Koto-digi regleras i den nya integrationslagen. Kommunernas användningsskyldighet träder i kraft efter övergångsperioden den 1 januari 2027. UF-centret ansvarar för att bygga upp och underhålla informationssystemet. Användningen av systemet är avgiftsfritt för kommunerna.

Systemutvecklingsprojektet genomförs som en del av arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd med finansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).


Mer information

Projektchef: Antti Kanniainen, tfn 0295 029 026, [email protected]
Utvecklingsexpert för integration: Miia Koivu, tfn 0295 021 169, [email protected] 
Utvecklingsexpert för integration: Anna-Mari Väänänen, tfn 0295 038 068, [email protected]
Kunskapsbaserad ledning: x
Produktägaren: Tero Tuovinen, p. 0295 020 204, [email protected]
Projektledare: Mirjami Kuoppala, p. 050 350 8594, [email protected]
IT-arkitekt: Miina Koskinen, 0295 022 068, [email protected]
Kommunikation: Viivi Heikura, tfn 0295 020 076, [email protected]
Lagstiftning: Taisto Aaltonen, tfn 0295 047 244, [email protected]

Information till kommunerna: ett riksomfattande kundinformationssystem för integrationstjänste

Finansieras av Europeiska unionen