Hoppa till innehåll

Flyktingar flyr förföljelse och konflikter

Enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR har nästan 80 miljoner människor i världen för närvarande tving-ats fly förföljelse och konflikter. En betydande del av världens flyktingar, över 45 miljoner, är enligt UNHCR internflyktingar. Konfliktländernas grannländer tar emot en stor del av världens flyktingar. Endast en bråkdel av flyktingarna anländer till Europa och Finland. 

Mottagandet av flyktingar grundar sig på internationella konventioner, såsom FN:s Genèvekonvention från 1951. Även Finland har förbundit sig att följa Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning. Som en del av flyktingkvoten tar Finland emot personer i mycket utsatt ställning. Finland samarbetar med FN:s flyktingorganisation UNHCR och tar emot kvotflyktingar.

Riksdagen beslutar om storleken på flyktingkvoten i samband med att budgeten godkänns. Riktandet av kvoten mellan olika medborgarskap och ursprungsländer görs genom beslut av regeringen utifrån UNHCR:s förslag. Finlands flyktingkvot för 2024 är 500 personer.

Kvotflyktingar anländer direkt till de mottagande kommunerna i Finland. 

Även asylsökande anländer till Finland 

En asylsökande är en person som ansöker om skydd och uppehållsrätt i en främmande stat. En asylsö-kande har ännu inte uppehållstillstånd i Finland. Asylsökande bor under asylförfarandet på en förläggning eller i privat inkvartering. Asylsökande som kommit ensamma som minderåriga placeras i grupphem medan deras ansökan behandlas. 

En asylsökande får flyktingstatus, om han eller hon beviljas asyl eller alternativt skydd. En asylsökande kan få uppehållstillstånd i Finland också på någon annan grund. När en asylsökande har fått uppehållstillstånd kan han eller hon flytta till kommunen antingen till en anvisad kommunplats, med hjälp av en förläggning eller självständigt. 

År 2023 lämnades 5 372 nya asylansökningar och 817 förnyade ansökningar in i Finland.

Mer information:

FN:s flyktingkommissariat UNHCR (på engelska)
Asylsökande och flyktingar i inrikesministeriets webbtjänst
Kvotflyktingar i Migrationsverkets webbtjänst
Hur man ansöker om asyl i Finland i Migrationsverkets webbtjänst