Hoppa till innehåll

Enligt lagen om hemkommun har alla som vistas stadigvarande i Finland en hemkommun

Lagen om hemkommun föreskriver om hur en persons hemkommun och bostad där ska bestämmas. Dessutom föreskriver lagen om hur folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet ska bestämmas. Hemkommunen för en person är i regel den kommun där personen bor. I lagen om hemkommun föreskrivs också om hur hemkommunen för en invandrare ska bestämmas.

Bestämmandet av hemkommun är viktigt med tanke på integrationen, eftersom invandrarens hemkommun ansvarar för att ordna kommunal basservice och andra integrationsfrämjande tjänster i enlighet med lagen om främjande av integration.

Mer information:
Lagen om hemkommun
Lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
Lagen om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster