Hoppa till innehåll

Ett avtal om kommunplatsen stöder en smidig överflyttning till kommunen

Ett avtal om kommunplatsen stöder en kontrollerad och smidig överflyttning till kommunen och en snabb inledning av integrationen. Kommunerna kan avtala om kommunplatser med NTM-centralen genom att göra upp ett avtal med NTM-centralen om anvisning av flyktingar till kommunen och om främjande av flyktingars integration. När en kommun erbjuder en kommunplats förbinder den sig till att hitta en bostad i kommunen åt den som anvisas kommunplatsen. Genom samarbete mellan kommunen, NTM-centralen och förläggningen styrs kvotflyktingar och asylsökande med uppehållstillstånd till kommunplatserna.

Avtalet mellan kommunen och NTM-centralen om anvisning av flyktingar till kommunen är oftast i kraft i flera år. Avtalet ses över varje år. Avtalet är en förutsättning för att det ska kunna beviljas statlig ersättning till kommunen för flyktingmottagningen. En kommun som ingått ett avtal om att ta emot flyktingar kan låta en plan för främjande av integrationen av personer som behöver särskilt stöd ingå i kommunens program för integrationsfrämjande.

NMT-centralerna samordnar kommunplatserna inom sina områden

På riksnivå är det arbets- och näringsministeriet (ANM) som samordnar kommunplatserna för flyktingar. Den regionala samordningen hör till närings- trafik och miljöcentralerna (NTM-centralen). Inom sitt område samarbetar NTM-centralen också med andra aktörer såsom exempelvis de frivilligorganisationer som arbetar med flyktingar och asylsökande.

Kommunen kan vara i kontakt med den lokala NTM-centralen i fråga om kommunplatser.

Kvotflyktingarna sänds direkt till kommunplatserna i kommunerna 

Kvotflyktingarna sänds direkt till de kommuner där de har beviljats en kommunplats. Det är NTM-centralen som anvisar kvotflyktingarna till en kommun. Migrationsverket svarar för den operativa placeringsprocessen. 

Migrationsverket får meddelande om kvotflyktingarnas kommunplatser via det elektroniska verktyget Kommunplatser, som ingår i UMA-systemet. Inom ramen för tjänsten Tiimeri har Migrationsverket också en webbplats för placeringen av kvotflyktingar i kommunerna, där det finns aktuell information om flyktingmottagningen. De kommuner som tar emot kvotflyktingar kan be att få användarkoder till verktyget Kommunplatser och webbplatsen för placeringen av kvotflyktingar i kommunerna av Migrationsverket. 

De som fått uppehållstillstånd genom asylförfarandet kan få en kommunplats eller flytta till en kommun självständigt eller med förläggningens hjälp

Förläggningen kan ansöka om en kommunplats till dem som fått uppehållstillstånd genom asylförfaran-det. Förläggningen lämnar in ansökan om kommunplacering till NTM-centralen. När man har hittat en mottagande kommun anvisar NTM-centralen personen till kommunen. Kommunen ordnar en bostad åt den flykting som kommer till kommunplatsen och styr honom eller henne till kommunens tjänster.

Av de flyktingar som fått uppehållstillstånd genom asylförfarandet flyttar en betydande del självständigt från förläggningen till en kommunplats i stället för att bli överflyttade. Även förläggningarna hjälper dem som fått uppehållstillstånd med ordnandet av bostad och flyttning.

För dem som får internationellt skydd är det ofta ett bra alternativ att de flyttar inom den kommun där förläggningen finns eller till en kommun i närheten av den, eftersom området och nätverken i det redan kan ha blivit bekanta för dem. En snabb överflyttning från förläggningen till en kommun är till nytta för både den som får internationellt skydd och för hela samhället, eftersom integrationen då snabbt kommer i gång.

Kommunen får information om dem som flyttar till kommunplatserna

Kommunen får information om dem som flyttar till kommunen, så att man kan bereda sig på att ordna de tjänster och bostäder som inflyttarna behöver. Vid planeringen av överflyttningen ska man ta hänsyn till vilket servicebehov och vilka möjligheter till utbildning och sysselsättning som den person som flyttar till kommunen har.

Ytterligare information: 

Begäran om användarkoder till UMA-systemets elektroniska verktyg Kommunplatser: atk(at)migri.fi. 
Begäran om användarkoder till webbplatsen för placeringen av kvotflyktingar i kommunerna i tjänsten Tiimeri: tupa.kuntasijoitushanke(at)migri.fi.