Hoppa till innehåll

Statens integrationsprogram anger målen för integrationsfrämjandet

Lagen om främjande av integration innehåller en bestämmelse om statens program för integrationsfrämjande. Enligt den beslutar statsrådet om det nationella utvecklandet av integrationsfrämjandet genom att för varje regeringsperiod utarbeta ett program i vilket målen och åtgärderna för integrationsfrämjandet anges (statens program för integrationsfrämjande, VALKO).

Statsrådet utfärdade det första principbeslutet om statens program för integrationsfrämjande (VALKO I) den 7 juni 2012. I programmet presenterades en förvaltningsövergripande helhet om politiken för främjande av integrationen och goda etniska relationer.

Under statsminister Marins regeringsperiod ersattes VALKO med en redogörelse över reformbehoven i integrationsfrämjandet som lämnades till riksdagen våren 2021. 

Läs mer:
Redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet
Integrationsfrämjandet vid ANM