Hoppa till innehåll

Kommunerna ordnar tjänster för asylsökande

Asylsökande som ännu inte fått uppehållstillstånd erbjuds i kommunerna:

 • grundläggande utbildning och förskoleundervisning för barn samt småbarnspedagogik under vissa förutsättningar
 • barnskyddstjänster
 • mödra- och barnrådgivningstjänster
 • munhälsovård för barn
 • elevvård för elever i grundskolan
 • nödvändig hälso- och sjukvård (för vuxna och barn)
 • nödvändiga socialvårdstjänster (för vuxna och barn)

Kommunen har rätt att fakturera Migrationsverket för kostnaderna för tjänsterna. I praktiken fakturerar kommunen den flyktingförläggning där den asylsökande är registrerad som kund.

Minderåriga asylsökande har rätt till grundläggande utbildning och under vissa förutsättningar småbarnspedagogik

Enligt 4 § i lagen om grundläggande utbildning är kommunen skyldig att för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer. Denna bestämmelse gäller även asylsökande, som har rätt till grundläggande utbildning och förskoleundervisning men ingen läroplikt. 

Kommunen ska också under vissa förutsättningar ordna småbarnspedagogik för asylsökande barn. Ett asylsökande barn kan ha rätt till småbarnspedagogik exempelvis i följande situationer

 • Barnet har ett konstaterat behov av barnskydd. Då kan småbarnspedagogik ordnas som en stödåtgärd inom öppenvården i enlighet med barnskyddslagen.
 • Barnet har särskilda behov på grund av en utsatt ställning, som konstaterats av en anställd inom social- och hälsovårdstjänster. Man bedömer också hur småbarnspedagogik skulle främja sådana barns och familjers välbefinnande.
 • Barnets förälder arbetar eller studerar på heltid.
 • Småbarnspedagogik är av annan orsak i enlighet med barnets intresse.

Mer information:
Migrationsverkets och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om småbarnspedagogik för asylsökande barn (på finska)
Hälsa och välbefinnande hos asylsökande