Hoppa till innehåll

Utkomst under tiden för integrationsplanen

En invandrare kan få arbetslöshetsförmån eller utkomststöd under tiden för integrationsplanen. Rätten till arbetslöshetsförmåner fastställs enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och rätten till utkomststöd enligt lagen om utkomststöd. Invandrare söker både arbetsmarknadsstöd och utkomststöd från FPA.

Invandraren ska regelbundet delta i undervisning som ingår i integrationsplanen och i andra tjänster som avtalats i planen. Om en invandrare utan giltigt skäl vägrar att exempelvis utarbeta en integrationsplan eller att delta i tjänster som avtalats i integrationsplanen, kan hens rätt till arbetslöshetsförmåner begränsas i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller så kan utkomststödet sänkas enligt lagen om utkomststöd. 

För att en invandrare ska kunna få arbetsmarknadsstöd måste hen anmäla sig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna och vara arbetslös. För att få arbetslöshetsförmåner under integrationsplanen kan det också krävas bland annat deltagande i tjänster för främjande av sysselsättning och integration som tillhandahålls av arbets- och näringstjänsterna.

En invandrare kan få utkomststöd från FPA om hen är i behov av stöd och inte kan få en utkomst exempelvis genom arbete eller andra inkomster eller förmåner. Rätten till utkomststöd fastställs i enlighet med lagen om utkomststöd.

Mer information:
Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
Lagen om utkomststöd 
Integrationsplan (Endast på finska)
Utkomststöd