Hoppa till innehåll

Kvotflyktingarnas resor ordnas i samarbete med internationella aktörer

Efter att Migrationsverket har fått information om en kommunplats och bekräftelse på en bostad, sänder det en begäran till den internationella migrationsorganisationen IOM om ordnande av en resa. Begäran om ordnande av en resa innehåller flyktingarnas personuppgifter samt information om sjukdomar och funktionsnedsättningar som påverkar resan, placeringsorten, vilken flygplats flyktingarna ska resa till och den tidigaste möjliga tidpunkten för ankomsten till Finland. Begäran skickas till FN:s flyktingorgan (UNHCR), Finlands Röda Kors (FRK) och Finlands närmaste beskickning för kännedom.

Finlands beskickning levererar de uppehållstillståndskort som beviljats till flyktingarna till det lokala IOM-kontoret. Beskrivningen utfärdar också de resedokument dom behövs. I vissa fall utfärdar också det internationella Röda Korset (ICRC) resedokument för kvotflyktingar som behöver brådskande omplacering.

IOM skaffar fram de handlingar och tillstånd som kvotflyktingarna behöver för att lämna det land där de vistas och för resandet, exempelvis exit- och transit-visum. En flykting kan ibland behöva ett särskilt tillstånd för att resa från den ort där hen vistas till den ort där flygplatsen finns. IOM och UNHCR kontaktar myndigheterna i avreselandet för att få tillstånden.

Före resan ordnar IOM en allmän, så kallad Pre-Embarkation-hälsogranskning för flyktingarna, där man kontrollerar att det inte finns hälsorelaterade hinder för resan och att en sjuk passagerare inte riskerar att smitta andra på flygplanet. Man kontrollerar också att flyktingarna har lämplig klädsel för årstiden.

Avresan kan ibland försenas på grund av utdragna eller förändrade processer för att lämna landet. FRK meddelar kommunen om tidpunkten för flyktingarnas ankomst så snart de har fått denna information från IOM. FRK avtalar med kommunen om de praktiska arrangemangen.

Kvotflyktingarna kommer direkt till en kommun

När kvotflyktingarna har kommit till Finland placeras de direkt i en bostad som anvisats av kommunen. De inkvarteras inte först på en flyktingförläggning. IOM sköter resebokningarna från avreselandet till flyktingens hemkommun i Finland. Migrationsverket betalar för resan fram till hemkommunen.

När tidpunkten för en kvotflyktings ankomst är säkerställd meddelar FRK den mottagande kommunen om tidpunkten. Anställda och frivilliga från FRK tar emot flyktingarna på Helsingfors-Vanda flygplats. De hjälper till med formaliteterna på flygplatsen och visar vid behov vägen till anslutningsflyg och andra anslutningsförbindelser. 

Om den mottagande kommunen ligger nära Helsingfors-Vanda flygplats kan representanter för kommunen ta emot flyktingarna på flygplatsen och ordna transporten från flygplatsen till kommunen. Kommunen betalar då för kvotflyktingarnas resa från Helsingfors-Vanda flygplats till kommunen.

Mer information:
Ankomsten till Finland