Hoppa till innehåll

Integrationsutbildning

Integrationsutbildning är en central tjänst för att främja integration och sysselsättning för de invandrare som slutfört läroplikten. Dessutom förbättras färdigheterna som anknyter till samhälle, kultur och vardag. Integrationsutbildningen fungerar även som en väg in i andra utbildningar och den öppna arbetsmarknaden.

Som integrationsutbildning anordnas undervisning på finska eller svenska samt övrig undervisning som främjar inträde till arbetsliv och fortbildning. Undervisningen i läs- och skrivfärdighet anordnas huvudsakligen separat från integrationsutbildningen men integrationsutbildningen kan även inkludera studier som stärker läs- och skrivfärdighet. I integrationsutbildningen kan även identifiering av tidigare inhämtad kompetens och erkännande av examen samt yrkesplanering och yrkesvägledning ingå. Integrationsutbildning på svenska anordnas i Nyland, Egentliga Finland och svenskspråkiga Österbotten.

Integrationsutbildningen genomförs huvudsakligen som arbetskraftsutbildning vilket stöder inriktningen mot arbetsmarknaden. Integrationsutbildning kan emellertid även anordnas som frivilliga studier, vilket ger olika studiealternativ och tillgodoser utbildningsbehoven för invandrare i olika livssituationer. Utbildning i läs- och skrivfärdighet anordnas huvudsakligen i läroanstalter inom fritt bildningsarbete och som en del av den grundläggande utbildningen för vuxna. 

Största delen av de svenskspråkiga integrationsutbildningarna ordnas i form av frivilliga studier.

Ytterligare information:

Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning
Arbetskraftsutbildning