Hoppa till innehåll

Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice tryggar tjänsterna för arbetssökande

Arbets- och näringsmyndigheterna erbjuder offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Ett centralt mål med arbetskrafts- och företagsservicen är att främja arbetsmarknadens funktion. Den främjas genom att trygga tillgången på kunnig arbetskraft och erbjuda arbetssökande möjligheter att få arbete. Ett annat mål är att främja uppkomsten av ny företagsverksamhet och utveckla företagens verksamhetsförutsättningar.

Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice fastställer 
de tjänster för person- och företagskunder som ska ordnas av arbets- och näringsmyndigheterna,
serviceprocessen för arbetssökande och
de stöd och ersättningar som hör till servicen.

För en kund som flyttat till Finland upprättas vid arbets- och näringsbyrån en integrationsplan. Integrationsplanen består av offentlig arbetskrafts- och företagsservice och andra integrationsfrämjande tjänster.

Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice är en allmän lag i förhållande till lagen om främjande av integration. Därför tillämpas lagen på kunder som flyttat till Finland till den del lagen om främjande av integration inte innehåller särskilda tillämpliga bestämmelser.

Mer information:
Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Arbets- och näringsministeriets anvisning om tillämpningen av lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Arbets- och näringsbyråns uppgifter